Artikel 1: Definities

1. Opleider: Parents of Play.

2. Klager: een deelnemer aan een training, of eigenaar van een product.

3. Klacht: klacht over de organisatie of de inhoud van de training of het product, of de wijze waarop deze wordt verzorgd.

4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

Artikel 2: Indienen van een klacht

1. De klacht dient via het contactformulier te worden ingediend bij de directie van de opleider.

2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen vijf dagen.

2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en naar de klager verzonden.
 

De principes
Bewezen proces
Het materiaal op het Parents of Play platform heeft zich al jaren bewezen in de praktijk en is nauwkeurig gemaakt op basis van onze professionele expertise en praktijkervaring.
Behulpzame community
De Parents of Play community is een community van opvoeders met gamende kinderen en professionals die allen hetzelfde doel nastreven, elkaar helpt, en levens verandert. Klik hier en word onderdeel van de community.
Altijd up-to-date
We blijven innoveren en volgen het laatste nieuws. Dit is terug te zien in al het materiaal op het Parents of Play platform en in de Facebook groep.
Expert begeleiding
Bij Parents of Play heeft iedereen toegang tot pedagogen, opvoeddeskundigen en ervaringsdeskundigen. Stel je vraag in de Facebook groep of in de live Q&A’s en krijg antwoord.
Levenslang toegang
Krijg levenslang toegang tot de community, de experts, en al het materiaal waarin je investeert om de relatie met je kind te herstellen, behouden of versterken en je kind in een gezonde balans te brengen met oog voor zijn toekomst.
Het team
van Parents of Play
Koen Schobbers
Bekend van onder andere:
NPO Radio 1 RTL TEDx NOS AD